|          

Blanes presenta el Pla d'Actuació Municipal, els principals reptes i accions del govern fins al 2027

Blanes ha presentat els principals reptes i accions de l'equip de govern fins al 2027 al Pla d'Actuació Municipal. El Pla recull un total de 180 mesures estructurades en cinc diferents àmbits: Medi Ambient; Promoció de la Ciutat; Participació i Seguretat; Acció Social; Joves i Gent Gran; i, Cultura i Patrimoni.El consistori, a través de quatre representant de l'equip de govern, han donat a conèixer el Pla a la població.

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández; el primer tinent d'alcalde, Joan Felip; la tercera tinent d'alcalde, Rosa Aladern; i el cinquè tinent d'alcalde, Mario Ros, com a representants de les quatre forces polítiques que composen l'equip de govern: PSC, Junts x Blanes, Grup Blanes i Blanes Si. La presentació d'avui s'ha hagut de demorar a causa de les eleccions dels darrers mesos, que inclou una normativa que prohibeix aquests tipus d'actes. Abans de l'acte d'avui al vespre al Teatre, aquest migdia ja s'ha presentat el PAM als departaments de l'Ajuntament de Blanes, a la Sala de Plens Maria Dolors Oms.

En els diferents eixos hi trobem els següents punts: 

Ciutat Verda, Neta i Sostenible

En aquest eix d'actuació es vol oferir un servei d'assessorament i orientació per a la creació de comunitats energètiques per a l'obtenció d'energia sostenible, així com iniciar la implementació de plaques solars a edificis públics: Biblioteca, Ciutat Esportiva i Escoles. Un altre repte serà implantar el nou sistema de porta a porta; reforçar la recollida comercial i de grans generadors de residus; iniciar el nou sistema de bonificacions als ciutadans i ciutadanes que millor reciclin; i un pla de soc integral de neteja per a tota la ciutat.

Pel que fa a la mobilitat, es vol implementar el nou pla amb diverses millores, així com dur a terme la nova licitació del transport públic que inclogui nous vehicles i noves línies. Respecte el benestar animal, es vol crear un Consell Municipal que tracti exclusivament aquesta temàtica, així com impulsar una platja de gossos a l'hivern.

Ciutat Competitiva i d'Oportunitats, i ciutat vertebradora del territori

Un dels objectius prioritaris que s'ha marcat en aquest àmbit d'actuació és potenciar la promoció de la ciutat amb la captació de noves fires, esdeveniments esportius de màxim nivell i noves propostes culturals. Igualment, es vol desenvolupar el projecte de l'Illa Portal de la Costa Brava, així com dinamitzar els eixos comercials de la població.

Dins aquest àmbit també es vol fer de Blanes una ciutat que vertebri el seu territori amb una campanya d'asfaltatge que abasti tots els barris durant els propers quatre anys, així com executar diversos projectes urbanístics. Es vol equipar el tercer bloc de pisos d'emergència social Carles Faust i dignificar els accessos, així com adequar el pump track de Valldolig, cobrir la riera Illes Medes i actuacions puntuals com urbanitzar el Carrer Anselm Clavé, desenvolupar els projectes de Sa Carbonera i la Mestrança, entre d'altres.

Ciutat per a les Persones: Acció Social, Educació i Vida Saludable

El tercer eix del PAM inclou sis grans àmbits. El primer es refereix a polítiques d'habitatge perquè siguin assequibles per a tothom a través de la creació de la Regidoria d'Habitatge i l'Oficina Municipal d'Habitatge; comprar i construir nou habitatge social; promoure l'emancipació de la gent jove amb pisos amb preus al seu abast; així com el lloguer social per a la gent gran.

El segon àmbit posa l'accent en l'educació, amb la municipalització de les escoles bressol, la UEC i el Casal d'Estiu; establir un protocol de detecció de l'assetjament; o bé implementar el projecte de patis oberts. Fer de Blanes una ciutat que cuida i promou l'esport és el tercer eix, amb la creació, entre d'altres, d'una Taula de Salut; vetllar per augmentar els serveis d'atenció sanitari; treballar en la creació d'un nou tanatori, així com altres millores relacionades amb el món de l'esport.

El quart àmbit vol garantir els drets de la gent gran, entre els quals s'hi inclou desenvolupar programes per a la detecció de la soledat no volguda. El cinquè se centra en què els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida; i per últim el sisè inclou propostes per promocionar que la població sigui més inclusiva, amb la creació d'òrgans de polítiques actives en igualtat, feminisme i LGBTIQ+.

Ciutat Participativa, Transparent i Segura

Inclou tres grans àmbits. El rimer promou que Blanes tingui un Ajuntament obert i accessible per a tothom, amb l'eliminació de les cites prèvies, unificar i dignificar els espais de l'Amic i el Padró, així com dotar dels recursos humans adequats perquè els serveis de l'Ajuntament siguin més efectius. Relacionat amb aquest mateix àmbit també es vol portar l'AMIC als barris, ajudant la ciutadania a superar l'escletxa digital.

El segon vol actualitzar el reglament de participació ciutadana, crear un hotel d'entitats, així com el consell de barris, entre d'altres. Per últim, el tercer àmbit incideix en fer una ciutat més segura per a tothom, amb l'augment de la plantilla de la Policia Local, polítiques actives que promoguin la tolerància zero contra l'incivisme, un pla de pacificació de l'oci nocturn, així com potenciar les figures dels agents cívics.

Ciutat de Cultura i Patrimoni Històric

El cinquè i darrer gran apartat en què s'estructura el PAM posa l'accent en dos àmbits: la cultura i el patrimoni històric. Pel que fa al primer, es vol transformar la ciutat perquè inclogui una oferta i uns equipaments a l'alçada de la riquesa cultural amb què compta Blanes. Per això, es vol seguir en la línia ja encetada amb l'impuls del Festival Internacional de Cinema, el Blanes Urban Fest i el Festival de Primavera; ampliar les activitats de Casa Saladrigas i la Sala García-Tornel; crear la Nit de la Cultura i el Blanes Film Office, així com recuperar l'espai de l'antiga llotja de peix.

Respecte l'objectiu de reforçar el patrimoni i la memòria històrica, es vol augmentar la senyalització dels elements patrimonials i crear un pla de manteniment d'aquests elements que abasti tota la ciutat. També es desenvoluparà la proposta cultural de la Blanda Romana, es dignificarà la memòria històrica del període de la Guerra Civil a Blanes amb una ruta senyalitzada, i se seguirà el projecte del Vescomtat de Cabrera.

Accedeix al Document Complert PAM des de aquí: https://www.blanes.cat/docweb/comunicacio.pam

Blanes presenta el Pla d'Actuació Municipal, els principals reptes i accions del govern fins al 2027

Blanes presenta el Pla d'Actuació Municipal, els principals reptes i accions del govern fins al 2027

Blanes ha presentat els principals reptes i accions de l'equip de govern fins al 2027 al Pla d'Actuació Municipal. El Pla recull un total de 180 mesures estructurades en cinc diferents àmbits: Medi Ambient; Promoció de la Ciutat; Participació i Seguretat; Acció Social; Joves i Gent Gran; i, Cultura i Patrimoni.El consistori, a través de quatre representant de l'equip de govern, han donat a conèixer el Pla a la població.

L'alcalde de Blanes, Jordi Hernández; el primer tinent d'alcalde, Joan Felip; la tercera tinent d'alcalde, Rosa Aladern; i el cinquè tinent d'alcalde, Mario Ros, com a representants de les quatre forces polítiques que composen l'equip de govern: PSC, Junts x Blanes, Grup Blanes i Blanes Si. La presentació d'avui s'ha hagut de demorar a causa de les eleccions dels darrers mesos, que inclou una normativa que prohibeix aquests tipus d'actes. Abans de l'acte d'avui al vespre al Teatre, aquest migdia ja s'ha presentat el PAM als departaments de l'Ajuntament de Blanes, a la Sala de Plens Maria Dolors Oms.

En els diferents eixos hi trobem els següents punts: 

Ciutat Verda, Neta i Sostenible

En aquest eix d'actuació es vol oferir un servei d'assessorament i orientació per a la creació de comunitats energètiques per a l'obtenció d'energia sostenible, així com iniciar la implementació de plaques solars a edificis públics: Biblioteca, Ciutat Esportiva i Escoles. Un altre repte serà implantar el nou sistema de porta a porta; reforçar la recollida comercial i de grans generadors de residus; iniciar el nou sistema de bonificacions als ciutadans i ciutadanes que millor reciclin; i un pla de soc integral de neteja per a tota la ciutat.

Pel que fa a la mobilitat, es vol implementar el nou pla amb diverses millores, així com dur a terme la nova licitació del transport públic que inclogui nous vehicles i noves línies. Respecte el benestar animal, es vol crear un Consell Municipal que tracti exclusivament aquesta temàtica, així com impulsar una platja de gossos a l'hivern.

Ciutat Competitiva i d'Oportunitats, i ciutat vertebradora del territori

Un dels objectius prioritaris que s'ha marcat en aquest àmbit d'actuació és potenciar la promoció de la ciutat amb la captació de noves fires, esdeveniments esportius de màxim nivell i noves propostes culturals. Igualment, es vol desenvolupar el projecte de l'Illa Portal de la Costa Brava, així com dinamitzar els eixos comercials de la població.

Dins aquest àmbit també es vol fer de Blanes una ciutat que vertebri el seu territori amb una campanya d'asfaltatge que abasti tots els barris durant els propers quatre anys, així com executar diversos projectes urbanístics. Es vol equipar el tercer bloc de pisos d'emergència social Carles Faust i dignificar els accessos, així com adequar el pump track de Valldolig, cobrir la riera Illes Medes i actuacions puntuals com urbanitzar el Carrer Anselm Clavé, desenvolupar els projectes de Sa Carbonera i la Mestrança, entre d'altres.

Ciutat per a les Persones: Acció Social, Educació i Vida Saludable

El tercer eix del PAM inclou sis grans àmbits. El primer es refereix a polítiques d'habitatge perquè siguin assequibles per a tothom a través de la creació de la Regidoria d'Habitatge i l'Oficina Municipal d'Habitatge; comprar i construir nou habitatge social; promoure l'emancipació de la gent jove amb pisos amb preus al seu abast; així com el lloguer social per a la gent gran.

El segon àmbit posa l'accent en l'educació, amb la municipalització de les escoles bressol, la UEC i el Casal d'Estiu; establir un protocol de detecció de l'assetjament; o bé implementar el projecte de patis oberts. Fer de Blanes una ciutat que cuida i promou l'esport és el tercer eix, amb la creació, entre d'altres, d'una Taula de Salut; vetllar per augmentar els serveis d'atenció sanitari; treballar en la creació d'un nou tanatori, així com altres millores relacionades amb el món de l'esport.

El quart àmbit vol garantir els drets de la gent gran, entre els quals s'hi inclou desenvolupar programes per a la detecció de la soledat no volguda. El cinquè se centra en què els joves puguin desenvolupar el seu projecte de vida; i per últim el sisè inclou propostes per promocionar que la població sigui més inclusiva, amb la creació d'òrgans de polítiques actives en igualtat, feminisme i LGBTIQ+.

Ciutat Participativa, Transparent i Segura

Inclou tres grans àmbits. El rimer promou que Blanes tingui un Ajuntament obert i accessible per a tothom, amb l'eliminació de les cites prèvies, unificar i dignificar els espais de l'Amic i el Padró, així com dotar dels recursos humans adequats perquè els serveis de l'Ajuntament siguin més efectius. Relacionat amb aquest mateix àmbit també es vol portar l'AMIC als barris, ajudant la ciutadania a superar l'escletxa digital.

El segon vol actualitzar el reglament de participació ciutadana, crear un hotel d'entitats, així com el consell de barris, entre d'altres. Per últim, el tercer àmbit incideix en fer una ciutat més segura per a tothom, amb l'augment de la plantilla de la Policia Local, polítiques actives que promoguin la tolerància zero contra l'incivisme, un pla de pacificació de l'oci nocturn, així com potenciar les figures dels agents cívics.

Ciutat de Cultura i Patrimoni Històric

El cinquè i darrer gran apartat en què s'estructura el PAM posa l'accent en dos àmbits: la cultura i el patrimoni històric. Pel que fa al primer, es vol transformar la ciutat perquè inclogui una oferta i uns equipaments a l'alçada de la riquesa cultural amb què compta Blanes. Per això, es vol seguir en la línia ja encetada amb l'impuls del Festival Internacional de Cinema, el Blanes Urban Fest i el Festival de Primavera; ampliar les activitats de Casa Saladrigas i la Sala García-Tornel; crear la Nit de la Cultura i el Blanes Film Office, així com recuperar l'espai de l'antiga llotja de peix.

Respecte l'objectiu de reforçar el patrimoni i la memòria històrica, es vol augmentar la senyalització dels elements patrimonials i crear un pla de manteniment d'aquests elements que abasti tota la ciutat. També es desenvoluparà la proposta cultural de la Blanda Romana, es dignificarà la memòria històrica del període de la Guerra Civil a Blanes amb una ruta senyalitzada, i se seguirà el projecte del Vescomtat de Cabrera.

Accedeix al Document Complert PAM des de aquí: https://www.blanes.cat/docweb/comunicacio.pam