|          

L'Agència Catalana de l'Aigua inicia les obres de la nova depuradora d'Amer

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, acompanyat per l'alcaldessa d'Amer i altres autoritats, han visitat les obres de la nova depuradora d'Amer, que preveu que estigui inaugurada entre el setembre i l'octubre de l'any que ve. El projecte construirà una planta amb tractament biològic de fangs actius amb aeració perllongada. A més, també es desenvoluparan treballs en una estació d'aforament.

Els treballs preveuen la construcció d'una depuradora amb tractament biològic per fangs actius amb aeració perllongada, que permetrà obtenir uns fangs estabilitzats de fàcil tractament posterior, amb capacitat per tractar 716 m3/dia. A més s'habilitaran prop de 1.300 metres de xarxa de col·lectors (alta i impulsió) i una estació de bombament. La depuradora se situarà al sud del nucli urbà, a prop del riu Brugent. L'aigua degudament tractada s'aportarà en aquest curs fluvial a través d'un col·lector en gravetat de 40 metres.

Finalment, la construcció de la depuradora té un cost de 4,3 milions d'euros més IVA. Alhora, es compta amb algunes actuacions d'integració paisatgística amb l'objectiu que quedi més integrat en el territori.

L'Agència Catalana de l'Aigua inicia les obres de la nova depuradora d'Amer

L'Agència Catalana de l'Aigua inicia les obres de la nova depuradora d'Amer

El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, acompanyat per l'alcaldessa d'Amer i altres autoritats, han visitat les obres de la nova depuradora d'Amer, que preveu que estigui inaugurada entre el setembre i l'octubre de l'any que ve. El projecte construirà una planta amb tractament biològic de fangs actius amb aeració perllongada. A més, també es desenvoluparan treballs en una estació d'aforament.

Els treballs preveuen la construcció d'una depuradora amb tractament biològic per fangs actius amb aeració perllongada, que permetrà obtenir uns fangs estabilitzats de fàcil tractament posterior, amb capacitat per tractar 716 m3/dia. A més s'habilitaran prop de 1.300 metres de xarxa de col·lectors (alta i impulsió) i una estació de bombament. La depuradora se situarà al sud del nucli urbà, a prop del riu Brugent. L'aigua degudament tractada s'aportarà en aquest curs fluvial a través d'un col·lector en gravetat de 40 metres.

Finalment, la construcció de la depuradora té un cost de 4,3 milions d'euros més IVA. Alhora, es compta amb algunes actuacions d'integració paisatgística amb l'objectiu que quedi més integrat en el territori.