|          

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva ha recollit un total de 922 animals durant el 2023

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva ha presentat la memòria d'activitats 2023, en el marc de la roda de premsa que s'ha fet a Tossa de Mar. Les dades s'han valorat positivament, ja que l'any 2023 s'han recollit un total de 922 animals, entre els quals 809 són gossos i 113 gats. Aquestes dades representen una lleugera reducció en el nombre d'animals gestionats respecte del 2022.

Pel que fa a les recollides per cada un dels municipis, Lloret de Mar i Vidreres són els municipis de la comarca amb més serveis realitzats amb una recollida de 110 gossos i 53 gats a Lloret de Mar i 152 gossos i 10 gats a Vidreres. També destaquen els 123 animals recollits a Maçanet de la Selva, majoritàriament gossos. Aquest 2023 s’ha modificat la tendència creixent en el nombre d’animals recollits, la qual cosa continua el canvi de la tendència decreixent que veníem observants fins abans de la pandèmia. 

Si analitzem la gràfica de la sèrie històrica dels animals gestionats pel servei s’observa clarament un increment molt important durant els anys 2015 al 2018, degut principalment a l’inici del servei de recollida 24 hores, 365 dies i posteriorment una estabilització entorn als 1000 animals gestionats anualment.

La mitjana d’animals recollits a la comarca és de 5,25 animals recollits/1000 habitants. En el cas de Maçanet de la Selva la mitjana és de 16,74 animals recollits/1000 habitants i Vidreres està en 20,07 animals recollits/1000 habitants. Aquests indicadors sóna causa que aquests dos municipis tenen molta pressió de les urbanitzacions. En aquest sentit, el conseller de sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que cal tenir molt present que aquestes dades són dels animals recollits pel servei comarcal, no es consideren dels animals recollits pel servei comarcal. No es tenen en compte els animals recollits i lliurats directament pels serveis municipals.

Menys gossos abandonats l’any 2023

Pel que fa als animals recuperats i abandonats durant l’any 2023, el més important és la seva tipologia des del punt de vista de la gestió del servei. I és que el que realment condiciona el servei, i comporta un fort impacte en la gestió, és la recuperació o no dels animals recollits. No és el mateix un gos que s’ha escapat i que el venen a recuperar de forma immediata que aquell que s’hi està dos o tres dies, o aquell altre que no vindran mai a recuperar i, en conseqüència, passarà a tenir la condició d’abandonat, tal com ha explicat el mateix conseller Roger Puigdevall.

D’altra banda cal diferenciar també que el CAAS gestiona la recollida d’animals de companyia (gossos, gats i fures) recollits a la via pública i també animals cedits lliurement pels propietaris prèvia sol·licitud, justificació del motiui aprovació, sovint a petició dels serveis socials del municipi. 

El conseller de Sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que el fet que hi hagi un major nombre d’animals identificats i censats fa possible el retorn immediats dels animals per part dels serveis municipals i dels centres veterinaris, sense la intervenció del servei comarcal. En aquest sentit, Puigdevall ha recordat que des del 2016 el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments selvatans, amb la col·laboració del tots els centre veterinaris, porten a terme campanyes d’identificació gratuïtes que han fet possible la identificació de més de 8.000 mascotes en aquests darrers cinc anys.Quan parlem d’animals abandonats són aquells que, identificats o no, no són recuperats pels seus propietaris o posseïdors. L’exercici 2023 es va tancar amb una xifra de 633 animals abandonats (428 gossos i 105 gats). El 48% dels gossos gestionats pel CAAS durant el 2023 han estat recuperats pels seus propietaris. Aquesta és una tendència mantinguda durant els darrers anys. El tant per cent de gossos abandonats, respecte dels que es gestionen des del CAAS, va ser d’un 53%. El percentatge d’animals abandonats és molt més alt en aquells municipis amb urbanitzacions de segones residències.

L’adopció, la prioritat dels ciutadans

Els darrers anys, també s’ha observat un canvi de tendència en els ciutadans. I és que si fa cinc anys, els ciutadans preferien comprar una mascota abans que adoptar-la, en l’actualitat ja no és així.

L’any 2023 van ser adoptats al CAAS un total de 408 animals (313 gossos i 95 gats) mantenint la tendència dels darrers anys. El nombre d’adopcions va molt vinculat al tipus d’animals recollits, en el cas de cadells i races petites les adopcions són del 100 % en menys d’un mes i en el cas dels animals PPP les adopcions poden trigar ⅔ anys. Així mateix, cada vegada es van adoptant més gats, principalment cadells. Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 89% són adopcions de ciutadans particulars i, la resta, un 11% són mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les quals mantenim acords de col·laboració.  En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són de particulars i la resta d’entitats protectores, especialment l’APAP de Tossa de Mar.

Millores en les instal·lacions i millora en la qualitat dels animals residents

Durant els anys 2023 i 2024, el Consell Comarcal de la Selva ha executat una inversió de 143.000 euros en el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva. Aquesta inversió de diners ha permès modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat de vida dels animals residents mitjançant la creació d’una zona de post-operatoris, creació d’una zona específica per allotjar cadells, retirada de la teulada de fibrociment i aïllament de la coberta i millores en la climatització dels espais d’atenció veterinària i d’atenció al públic.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, ha recordat que fa més de 20 anys el Consell Comarcal de la Selva va apostar per una gestió directa del servei de recollida i manteniment d’animals i va construir el primer centre d’acollida de les comarques gironines. Després va venir el del Pla de l’Estany, el de la Garrotxa, el Ripollès i actualment està prevista la construcció del de l’Alt Empordà i  s’està estudiant la ubicació per al del Gironès. 

Pujals, a més, ha volgut destacar també els resultats del Centre i també s’ha referit a les inversions que s’hi ha dut a terme durant aquest darrer any per tal que el centre assoleixi l’excel·lència, i els animals estiguin en les millors condicions possibles.

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva ha recollit un total de 922 animals durant el 2023

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva ha recollit un total de 922 animals durant el 2023

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva ha presentat la memòria d'activitats 2023, en el marc de la roda de premsa que s'ha fet a Tossa de Mar. Les dades s'han valorat positivament, ja que l'any 2023 s'han recollit un total de 922 animals, entre els quals 809 són gossos i 113 gats. Aquestes dades representen una lleugera reducció en el nombre d'animals gestionats respecte del 2022.

Pel que fa a les recollides per cada un dels municipis, Lloret de Mar i Vidreres són els municipis de la comarca amb més serveis realitzats amb una recollida de 110 gossos i 53 gats a Lloret de Mar i 152 gossos i 10 gats a Vidreres. També destaquen els 123 animals recollits a Maçanet de la Selva, majoritàriament gossos. Aquest 2023 s’ha modificat la tendència creixent en el nombre d’animals recollits, la qual cosa continua el canvi de la tendència decreixent que veníem observants fins abans de la pandèmia. 

Si analitzem la gràfica de la sèrie històrica dels animals gestionats pel servei s’observa clarament un increment molt important durant els anys 2015 al 2018, degut principalment a l’inici del servei de recollida 24 hores, 365 dies i posteriorment una estabilització entorn als 1000 animals gestionats anualment.

La mitjana d’animals recollits a la comarca és de 5,25 animals recollits/1000 habitants. En el cas de Maçanet de la Selva la mitjana és de 16,74 animals recollits/1000 habitants i Vidreres està en 20,07 animals recollits/1000 habitants. Aquests indicadors sóna causa que aquests dos municipis tenen molta pressió de les urbanitzacions. En aquest sentit, el conseller de sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que cal tenir molt present que aquestes dades són dels animals recollits pel servei comarcal, no es consideren dels animals recollits pel servei comarcal. No es tenen en compte els animals recollits i lliurats directament pels serveis municipals.

Menys gossos abandonats l’any 2023

Pel que fa als animals recuperats i abandonats durant l’any 2023, el més important és la seva tipologia des del punt de vista de la gestió del servei. I és que el que realment condiciona el servei, i comporta un fort impacte en la gestió, és la recuperació o no dels animals recollits. No és el mateix un gos que s’ha escapat i que el venen a recuperar de forma immediata que aquell que s’hi està dos o tres dies, o aquell altre que no vindran mai a recuperar i, en conseqüència, passarà a tenir la condició d’abandonat, tal com ha explicat el mateix conseller Roger Puigdevall.

D’altra banda cal diferenciar també que el CAAS gestiona la recollida d’animals de companyia (gossos, gats i fures) recollits a la via pública i també animals cedits lliurement pels propietaris prèvia sol·licitud, justificació del motiui aprovació, sovint a petició dels serveis socials del municipi. 

El conseller de Sostenibilitat, Roger Puigdevall, ha explicat que el fet que hi hagi un major nombre d’animals identificats i censats fa possible el retorn immediats dels animals per part dels serveis municipals i dels centres veterinaris, sense la intervenció del servei comarcal. En aquest sentit, Puigdevall ha recordat que des del 2016 el Consell Comarcal de la Selva i els ajuntaments selvatans, amb la col·laboració del tots els centre veterinaris, porten a terme campanyes d’identificació gratuïtes que han fet possible la identificació de més de 8.000 mascotes en aquests darrers cinc anys.Quan parlem d’animals abandonats són aquells que, identificats o no, no són recuperats pels seus propietaris o posseïdors. L’exercici 2023 es va tancar amb una xifra de 633 animals abandonats (428 gossos i 105 gats). El 48% dels gossos gestionats pel CAAS durant el 2023 han estat recuperats pels seus propietaris. Aquesta és una tendència mantinguda durant els darrers anys. El tant per cent de gossos abandonats, respecte dels que es gestionen des del CAAS, va ser d’un 53%. El percentatge d’animals abandonats és molt més alt en aquells municipis amb urbanitzacions de segones residències.

L’adopció, la prioritat dels ciutadans

Els darrers anys, també s’ha observat un canvi de tendència en els ciutadans. I és que si fa cinc anys, els ciutadans preferien comprar una mascota abans que adoptar-la, en l’actualitat ja no és així.

L’any 2023 van ser adoptats al CAAS un total de 408 animals (313 gossos i 95 gats) mantenint la tendència dels darrers anys. El nombre d’adopcions va molt vinculat al tipus d’animals recollits, en el cas de cadells i races petites les adopcions són del 100 % en menys d’un mes i en el cas dels animals PPP les adopcions poden trigar ⅔ anys. Així mateix, cada vegada es van adoptant més gats, principalment cadells. Del conjunt de gossos adoptats cal destacar que un 89% són adopcions de ciutadans particulars i, la resta, un 11% són mitjançant la col·laboració de protectores nacionals i internacionals amb les quals mantenim acords de col·laboració.  En el cas dels gats, el 76% de les adopcions són de particulars i la resta d’entitats protectores, especialment l’APAP de Tossa de Mar.

Millores en les instal·lacions i millora en la qualitat dels animals residents

Durant els anys 2023 i 2024, el Consell Comarcal de la Selva ha executat una inversió de 143.000 euros en el Centre d’Acollida d’Animals de la Selva. Aquesta inversió de diners ha permès modernitzar les instal·lacions i millorar la qualitat de vida dels animals residents mitjançant la creació d’una zona de post-operatoris, creació d’una zona específica per allotjar cadells, retirada de la teulada de fibrociment i aïllament de la coberta i millores en la climatització dels espais d’atenció veterinària i d’atenció al públic.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Martí Pujals, ha recordat que fa més de 20 anys el Consell Comarcal de la Selva va apostar per una gestió directa del servei de recollida i manteniment d’animals i va construir el primer centre d’acollida de les comarques gironines. Després va venir el del Pla de l’Estany, el de la Garrotxa, el Ripollès i actualment està prevista la construcció del de l’Alt Empordà i  s’està estudiant la ubicació per al del Gironès. 

Pujals, a més, ha volgut destacar també els resultats del Centre i també s’ha referit a les inversions que s’hi ha dut a terme durant aquest darrer any per tal que el centre assoleixi l’excel·lència, i els animals estiguin en les millors condicions possibles.