|          

El president de la Diputació de Girona i del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, ha presentat el projecte de reforma i ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Tossa de Mar i ho ha fet en el marc d'una visita a la planta. S'hi està construint un nou reactor biològic, i se n'estan reconvertint dos més per donar una resposta òptima al sanejament i a la gestió de les aigües residuals a la planta durant l'època estival.

Les obres, que s'estan portant a terme des del juliol passat, tenen el propòsit de millorar el funcionament de l'equipament i posar fi a la saturació que pateix durant els mesos d'estiu. La depuradora de Tossa de Mar té, per disseny, una capacitat de tractament d'aigües residuals urbanes de 4.500 m3/dia, i, en els darrers anys, la gran demanda d'aigua havia motivat que s'hagués de tractar el 130 % d'aquesta «teòrica» capacitat màxima, sobretot durant els mesos d'agost. 

Aquest fet va obligar a buscar solucions provisionals per assolir els límits establerts dels paràmetres d'abocament al medi i de la qualitat ambiental de l'aigua abocada. I, en aquest sentit, es va decidir aportar una aeració extra en el tractament biològic, però que també suposava un sobrecost addicional d'energia.