|          

Política de protecció de dades personals

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les Xarxes Socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les Xarxes Socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de DRACVISIÓ, SL que requereixi la recollida de dades, ja sigui a través de formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació i, en alguns casos, omplir formularis, contestar enquestes, participar a concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

 

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per DRACVISIÓ, SL, amb domicili social C/ CONCÒRDIA AIGÜES DE L’ESTANY, 30, 17820 BANYOLES (GIRONA) CIF B17440553, Correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals a DRACVISIÓ, SL i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..


Quines Dades Personals es recullen i amb quina finalitat?

Detallem les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinatari

Formulari de contacte

Nom i Correu electrònic

Contestar a la seva pregunta, legitimada en la seva petició prèvia.

DRACVISIÓ, SL

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

DRACVISIÓ, SL utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes i continguts dirigits en funció d'aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual.
2.- Quan ens dóna el seu consentiment.
3.- Per interès legítim de DRACVISIÓ, SL per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar els usuaris.
4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Li recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o Xarxes Socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.


Dades no pertinents

DRACVISIÓ, SL adverteix l'usuari que, llevat de l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.


Durant quant temps conservarem les seves dades?

DRACVISIÓ, SL guarda les seves dades personals mentre sigui necessari d’acord amb la finalitat per la qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.


A qui comunicarem les seves dades?

DRACVISIÓ, SL. només cedirà les seves dades a aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les Xarxes Socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta Xarxa Social, per la pròpia naturalesa del servei.


Mesures de seguretat

DRACVISIÓ, SL assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya; així mateix, es compromet a dur a disposició de DRACVISIÓ, SL qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DRET

CONTINGUT

CANAL D’ATENCIÓ

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionades per nosaltres.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades quan no siguin correctes.

Supressió

Podrà demanar l’eliminació de les dades de caràcter personal.

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal.

Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

- Es comprova la impugnació a l’exactitud de les seves dades.

- Quan no necessitem tractar les seves dades, però l’usuari les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.

 

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Si ho desitja, podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets és gratuït.

 

Xarxes socials

El funcionament de les Xarxes Socials no està sota el control directe de DRACVISIÓ, SL. I, per tant, la informació que vostè publiqui serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes Xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L'objecte de la utilització de les Xarxes Socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa DRACVISIÓ, SL.

En principi, s'aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L'usuari s'ha de comprometre a:

• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge, essent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.

• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats.

DRACVISIÓ, SL no s'identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap Xarxa Social.

DRACVISIÓ, SL es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d'aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries:

• Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privacitat de la Xarxa Social en el moment de registrar-se.
• Aprengui les possibilitats de configuració i ús que la Xarxa ofereixi.
• Configuri adequadament el grau de privadesa del perfil d'usuari a la Xarxa Social.
• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
• Vagi en compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics al seu perfil, especialment si s'allotjaran imatges relatives a terceres persones.
• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d'aquests.

Les xarxes socials gestionades per DRACVISIÓ, SL són:

Xarxa Social

Adreça

Facebook

https://www.facebook.com/banyolestelevisio

Instagram

https://www.instagram.com/banyolestv/

Twitter

https://twitter.com/banyolestv

YouTube

https://www.youtube.com/user/banyolestv

Benvingut la pàgina WEB PLAESTANYDIGITAL.CAT / BANYOLESTV.CAT de DRACVISIÓ, SL

A continuació, li exposem les condicions d'ús d'aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

 

1-IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que WWW.BANYOLESTV.CAT i WWW.PLAESTANYDIGITAL.CAT són dominis de l’empresa DRACVISIÓ, SL amb domicili social al C/ Concòrdia Aigües de l’Estany, 30, 17820 Banyoles (Girona) i amb telèfon +34972581112.

La societat es denomina DRACVISIÓ, SL amb CIF B17440553 que figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 799, foli 64 de la fulla número GI-15233 inscripció 1a.

 

2-NORMES D’UTILITZACIÓ

L’ usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc WEB, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

 

3-PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els element que conté, incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals DRACVISIÓ, SL o les empreses del seu grup són titulars o amb llicències legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport mitjà sense l’autorització prèvia i expressa.

 

4- RESPONSABILITAT

La nostra intenció és facilitar un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de la màxima qualitat.

De tota maneres, l’informen que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es poden trobar impedides o interrompudes per factors o circumstancies alienes a la nostra voluntat.

DRACVISIÓ, SL no es responsabilitza de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines WEB de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

DRACVISIÓ, SL no es fa responsable dels perjudicis que es poden derivar, entre altres de:

- Interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errades en les línies i xarxes de telecomunicacions.

- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat del lloc WEB.

- Errades produïdes per un mal funcionament dels navegadors o per l'ús de versions no actualitzades del mateix
 

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte del lloc WEB, podrà ser reclamat pels danys i perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades, o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega  no raonable sobre el funcionament del lloc WEB.

 

5- LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.